Investeren, nu of volgend jaar?

Waarom zou je investeringen eerder of later willen doen?

Winst in je eenmansbedrijf is het bedrag waarover jij inkomstenbelasting betaalt. Hoe lager je winst, hoe minder belasting. Het winstbedrag wordt lager door gebruik te maken van bijvoorbeeld startersaftrek, zelfstandigenaftrek, kilometerkosten van privé naar zaak, enzovoort. Het winstcijfer is daarmee niet helemaal hetzelfde als het bedrag dat je daadwerkelijk aan inkomen uit je bedrijf haalt.

Aftrekposten dus. Een extra aftrekmogelijkheid voor kleine ondernemers is investeringsaftrek. Het zijn er 3: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek; milieu-investeringsaftrek en VAMIL; energie investeringsaftrek. We beperken ons hier tot de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek om een voorbeeld te geven van wat er zoal mogelijk is.

Een investering is een uitgave voor een bedrijfsmiddel van minimaal €450,= en die je in termijnen afschrijft.  Is het bedrag lager dan €450,=, dan noemen we het geen investering maar is het gewoon een kostenpost die je in één keer in je boekhouding verwerkt. Vraag je boekhouder of accountant wat er voor jou bedrijf mogelijk is.

Voor het bepalen van de investeringsaftrek heeft de belastingdienst een tabel  opgesteld. Hieruit is af te leiden welk bedrag aftrekbaar is. Je kunt hier ook zien dat het bedrag van de investeringen in een bepaald jaar €2.301,= of meer moet zijn. Is het totale investeringsbedrag  lager, dan kun je er dus niets mee.

Zo kom je op het eerste keuzemoment. Stel dat je in een jaar investeringen gedaan hebt voor een bedrag van €2.000,=. Elk apart meer dan €450,=, dus een investering, maar opgeteld komt dit niet in aanmerking voor aftrek want het blijft beneden de grens van €2.301,=.

Jammer? Dat hoeft niet zo te zijn want als je nu al van plan was om begin volgend jaar een grote aanschaf te doen (bijv. een nieuwe laptop?) voor een bedrag van, laten we zeggen, €450,=. Zou je dan niet kunnen besluiten om die investering nú al te doen? Dan kom je nu wél boven €2.301,= en kun je investeringsaftrek toepassen. Die is in dit geval 23%, dus €564,= (23% van €2450,=), die je mag aftrekken voor jouw belasting.

Ander punt dat je keuze beïnvloedt: hoeveel winst verwacht je? Stel: je denkt uit te komen op een winst  van €300,=.  Niet veel , maar voor jouw aangifte is €0,= beter…. Je zou die investeringsaftrek kunnen gebruiken maar we hebben hierboven een investeringsaftrek van €564,= berekend. Bij €300,= winst kom je dan wel uit op €0,= maar maak je tevens niet volledig gebruik van je investeringsaftrek.

Is de winstverwachting op termijn goed én denk je ook volgend jaar weer investeringen te doen, dan kun je ervoor kiezen om niet nu, maar inderdaad juist volgend jaar pas, te investeren.

De maanden oktober en november zijn altijd goed om stil te staan bij dit soort zaken. Lastig rekenwerk? Praat eens met iemand die er zijn werk van gemaakt heeft om over dit soort zaken na te denken.

Algert Uiterwijk Winkel