Gaat het wel goed met u en uw onderneming?

De maand oktober is bij uitstek geschikt om er eens voor te gaan zitten en goed na te denken over waar we met ons bedrijf naartoe willen. Dit geldt voor grotere ondernemingen maar net zo goed ook voor de ZP-er, de zelfstandige professional, “de éénpitter”.

Er vanuit gaande dat de administratie op orde is, alle facturen geboekt, de bankafschriften verwerkt, de maandelijkse vaste journaalposten ingevoerd en eventueel de loonadministratie bijgewerkt kunnen we nu al een goed beeld vormen van wat dit jaar het resultaat zal zijn. Met dit gegeven kunnen we vervolgens ons plan trekken.

Het is belangrijk om je te realiseren dat er tóch nog een paar maanden tijd is om te sturen. 
Is er een winstverwachting dan kun je nu overwegen een extra pensioendotatie te doen, vervroegd af te schrijven, nog extra te investeren. Dit alles met gebruikmaking van je eigen mogelijkheden én de wettelijke kaders die er gemaakt zijn om ondernemers hierin tegemoet te komen. Bijna alles is geoorloofd om op papier je winst te drukken want: wat je niet verdient, daar hoef je ook geen belasting over te betalen…
Creatief? Och, gewoon je verstand gebruiken.
In het geval dat er een verlies dreigt is het misschien niet te laat om er nog eens goed tegenaan te gaan voor een eindspurt. Dat gaat niet alleen over omzet. Ook zijn er misschien al indicaties dat bepaalde kosten uit de hand lopen en is er nog tijd om hierin bij te sturen. Een geplande investering toch maar afblazen? Een ontslagvergunning aanvragen voor één of meer werknemers? Het kost allemaal tijd om een koerswijziging te realiseren en alleen dit zou al een reden moeten zijn om te allen tijde je administratie op orde te willen hebben en stil te staan bij je cijfers.

Mocht een en ander ertoe leiden dat je overweegt om administratief het roer om te gooien, de loonadministratie de deur uit te doen, over te stappen naar een andere accountant, nieuwe software te gebruiken, je partner erbij te betrekken of wat dan ook maar, dan is nu een geschikt moment om daarmee te beginnen. Met een nieuw administratiepakket kun je dan een paar maanden schaduwdraaien en de uitkomsten vergelijken met je oude situatie. I.v.m. de cumulatieve gegevens is overstappen naar een nieuw salarispakket eigenlijk alleen maar mogelijk per 1 januari, maar ook hier geldt dat door een controle van een paar maanden veel ellende is te voorkómen. (Niemand wil gezeur met zijn/haar personeel). Iemand inwerken om de administratie voor jou te doen kan ook juist nu heel goed, omdat je veel aanwijzingen kunt geven door te laten kijken naar de reeds gedane boekingen.

Hoe u er op dit moment voor staat is geen garantie voor de uiteindelijke uitkomst. Als zelfstandige ben je altijd aan het sturen, rekenen, regelen, overwegen, plannen en organiseren maar waak ervoor dat je niet alléén maar daarmee bezig bent.
Neem evenwel de tijd om alles nog eens op een rijtje te zetten. Doe het nu.

Succes allemaal.